Kinesitherapie

Frank Snykers biedt kinesitherapeutische behandelingen, waaronder sportkinesitherapie en lymfedrainage. Op deze pagina volgt uitleg over deze strekkingen in de geneeskunde.

Kinesitherapie

Kinesitherapie, ook wel fysiotherapie, betekent therapie (behandelen) door te bewegen. De kinesitherapeut richt zich dus op het bewegen en dan vooral in een context van gezond functioneren.

Tegenwoordig staat kinesitherapie voor een hele waaier aan therapieën, zoals onder meer sportkinesitherapie en lymfedrainage. Het is dan ook veel meer dan zo maar een massage. Snykers Frank is bijzonder beroepsbekwaam in kinesitherapeutisch handelen.

De kinesitherapeut werkt nauw met de patiënt aan zijn herstel. Het gezamenlijk streven is om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen. Het doen van onderzoeken en het opstellen van functionele balansen van de motoriek van de patiënt behoort tot de taken. Door het toepassen van actieve of passieve lichaamsoefentherapie, massagetherapie en fysische therapieën wordt de patiënt geholpen.

Sportkinesitherapie

Sportkinesitherapie is zinnig als u een blessure hebt opgelopen of overtraind bent. Tevens kunnen sportkinesitherapeuten begeleiding geven bij het verantwoord opbouwen van een bepaalde sportbelasting (zoals een marathon lopen). Ook voor mensen die nu niet sporten maar dit wel zouden willen: hoe pakt u dat aan? En hoe moet dat als u een chronische ziekte of handicap heeft?

Binnen deze therapie gaat het om behandelen, trainen, begeleiden en adviseren van de patiënt en de relatie tussen bewegingsklachten en de specifieke sportbeoefening. Het behandelplan en revalidatieschema wordt afgestemd op u en de sport die u beoefent. Aspecten als coördinatie, snelheid, lenigheid, kracht en uithoudingsvermogen worden in de behandeling betrokken.

Uw sportkinesitherapeut kiest uit behandelmogelijkheden als oefenprogramma's met of zonder gebruik van trainingsapparatuur. Braces of taping, mobiliserende technieken en ondersteunende behandelapparatuur kunnen deel uitmaken van de behandeling.

Snykers Frank is ook thuis in het voorkomen van blessures bij sportbeoefening. Indien u met een bepaalde sport begint kunt u mij gericht advies vragen.

Lymfedrainage

Lymfedrainage is een specifieke massagetechniek die wordt ingezet ter voorkoming van vaatvernauwingen. De massagetherapie is gericht op het transporteren van vocht in het lymfestelsel en het stimuleren van het samentrekken van de lymfevaten. Het doel is een verhoging van de transportcapaciteit van het lymfesysteem en pijnvrijheid.

Het lymfestelsel ziet er vergelijkbaar uit met die voor de bloedsomloop. In tegenstelling tot de bloedcirculatie is het lymfestelsel alleen een afvoerend systeem. De lymfeklieren spelen een belangrijke rol in het afweersysteem van het lichaam.

Door bepaalde handgrepen toe te passen wordt het vocht verplaatst naar gebieden in het lichaam waar het lymfestelsel nog intact is, zodat het daar in de circulatie kan worden opgenomen. Uw therapeut kent ook specifieke handgrepen om verhardingen in het weefsel los te maken.

CONTACTEER ONS

Snykers Frank
Prins De Merodelaan 31
3271 Averbode

Tel.: 013/777244
info@kineosteo-snykers.be